Musik mellem Bibel og Meditation

Musik mellem Bibel og Meditation

Musikken, den kristne fortælling, ritualet og eftertanken har gennem tiderne indgået frugtbare forbindelser. I respekt for disse præsenterer vi hermed en form, hvor musikken er et omdrejningspunkt for det kristne og en meditativ, åben, stille indstilling – i kirkerummet.

Vi er: Teolog og tidligere sognepræst Svend Kjærgaard, pianist og organist Kristian Giver. Vi er begge uddannede mindfulness-instruktører og har der igennem og målrettet udviklet et bevidst forhold til de meditative kvaliteter ved musik så vel som kristenliv – hver især og i samarbejde.

Vi vil præsentere fem ”strenge” eller ”porte” indad til fordybet nærvær. Disse fem veje er: Krop, åndedræt, hjer­te, kreativitet og vågenhed. Svarende hertil fem bibellæsninger, fem meditations-guidninger og fem stykker mu­sik. Fem andagter! – og velsignelsen samler det hele til sidst.

Musikken giver livet en form og et tonesprog, hvor du vågent kan være til stede og bevæges i det nuværende øjeblik. Vi har valgt at musicere på klaveret fremfor orgelet, fordi det kan åbne for en anden slags klangligt nær­vær. Bach, Liszt, Debussy og Hans Otte.

Bibelen sætter ord på menneskers relation til det høje, det hele og det nære. Du skal elske, og du skal ære. Ordet skaber et poetisk univers, hvor mennesket kaldes ud af bundethed og kaos og indsættes til frihed og kærlighed i det konkrete liv. ”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.” (Mika 6,8).

Meditation er menneskets daglige udførelse af det, du sætter højest. Det vigtigste er det, du gør først.
(Om morgenen kan du som det første åbne Facebook, eller åbne dit sind med en bøn og sige godmorgen til dine børn). Mindfulness er et amerikansk ord for andagt, at have sin andagt ved noget. Meditation er at have sin an­dagt ved det, som du har fået givet – uden at tage det for givet. Det er kroppen, åndedrættet, hjertet, kreativi­teten og vågenheden overfor, hvad der gives i det nuværende øjeblik. ”Ske din vilje!”.

Arrangementet varer ca 1½ time og kræver ingen særlige forudsætninger, og det er vores håb, at du som del­tager tager en inspiration og åbenhed med dig, ligesom vi vil være til rådighed for spørgsmål og for din eventu­elle lyst til at arbejde videre med disse ting.

Kristian Giver og Svend Kjærgaard