CV

CV for Svend Kjærgaard (f. 1952) Portrait

Underviser i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), uddannet på Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet og på Center for Mindfulness, Medical School, University of Massachusetts, USA

Modtaget undervisning i meditation af Jes Bertelsen, dr. phil. siden 1981 og modtaget undervisning af andre faste lærere på Vækstcenteret i Nr. Snede. Regelmæssig udøvelse af meditation til eksistentiel fordybelse siden 1981.

Supervisor af præster, kirke- og kulturmedarbejdere og sygeplejersker, uddannet FUV, Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter (2001-2004)

Uddannet i gestaltterapi hos Bent Falk og Gestalt Associates of Los Angeles (GATLA), (2004-2008)

Selvstændig, 2015, Mindfulness, supervision og eksistentielle samtaler

Rådgiver i Kræftens Bekæmpelse (2007-2015) Kræftrådgivningen i Viborg

Sognepræst i (1985-2005) Stadil-Tim, Ledøje-Smørum og Esbønderup pastorat

Seminarielærer (1982-185) på Den frie Lærerskole, Ollerup

Cand. teol. fra Århus Universitet (1981)

Svend Kjærgaard har specialiseret sig i den eksistentielle samtale, ledelse af grupper i mindfulness, retræte og supervision, undervisning i eksistentiel fordybelse og foredrag.

Eksistentiel samtale med mennesker, som er blevet stoppet op i livet af livstruende sygdom, tab af nærtstående eller på anden måde kommet ude af sig selv. Hjælpen er at finde tilbage til kontakt med sig selv og egne ressourcer.