Den glemte dimension – meditation i kristendommen

Introduktion i indre øvelser med udgangspunkt i den danske tradition for fortælling af bibelhistorie.

Tid: Torsdage kl. 17-20, alle fire torsdage i marts 2019: 7/3, 14/3, 21/3 og 28/3.

Sted: DFTI, Yrsavej 34, 8230 Åbyhøj

Pris: Gratis deltagelse, tilmelding nødvendig.

Underviser: Svend Kjærgaard, teolog og mindfulness instruktør.

Tilmelding: På e-mail svendkjrgaard@gmail.com senest dagen før kursusstart.

Yderligere oplysninger: www.mindfulnessikirken.dk

Motivationen for mig til dette introduktionskursus er en ærgrelse over, at kristendommen for tiden bliver overhalet indenom af Mr. Mindfulness fra Amerika. Jeg vil gerne genoplive den meditative dimension i kristendommen. Det må gerne ske ved en bestøvning fra Mr. Mindfulness, men lad dog blomsterne på de hjemlige træer bære frugt.

Kursets indhold: Med udgangspunkt i den danske tradition for fortælling af bibelhistorie vil jeg introducere meditation ved beskrivelse af en indstilling og af indre øvelser. Det er oplagt at tilrettelægge undervisningen, så den svinger sammen med den aktuelle tid i kirkeåret, som i marts rækker fra fortællingen om Jesu dåb i Jordan til Marias bebudelse.
Hvis du ikke lige husker historierne, vil jeg med glæde fortælle dem. Det levende ord er ikke skriftligt.

Mindfulness stiller skarpt på nogle punkter, som oplyser forglemte frugter i kristendommen:

 • Ikke-dømmende indstilling
 • Samling i det nuværende øjeblik
 • Motivation for regelmæssig udøvelse, som er indøvelse
 • Tillid til egen fornemmelse og erfaring.
 • Positiv inddragelse af opmærksomhed på kroppen, vejrtrækningen og alle sanserne.

Mit udgangspunkt for undervisningen er, at jeg gerne vil bygge bro mellem mindfulness og bibelhistorien.
Vestlig videnskab er en forud forståelse samtidig med, at der bygges på en subjektiv visdomstradition.

Kursets menu: I en af Jesu lignelser, som hedder Den store Nadver (Lk. 14,16-24), går der en invitation ud til dem, som er selvskrevne til at være med til festen. De sendte godt nok alle afbud, da de skulle noget andet, som var vigtigere. Men fest skulle der være, så buddet gik længere ud med invitation til at komme til åbent hus. Her standsede det ikke, for der var stadig plads. Og nu gik invitationen ud til mange, som mindst havde ventet det. For som værten i Jesu lignelse sagde: Så mit hus kan blive fuldt!
I denne lignelse kommer ånden i kristendommen tydeligt til udtryk: Det begynder med lys, invitationen står åben; vi ser det i den første store tale af Jesus, bjergprædikenen, den begynder med saligprisningerne; og julens budskab, der om noget er dansk folkeeje, siger: Ære være Gud i det højeste. Og fred i mennesker, som har hans velbehag!
Den samme ånd skal gå igen i undervisningen i Den glemte dimension – meditation i Kristendommen.                             Den ikke-dømmende indstilling skal være i forgrunden. Der skal være accept af det, der er. Det handler ikke om at gøre det bedre. Men om at være med det, der er.

På tapas menuen vil der være:

 • Kropsgennemgang med bevidst venligt nærvær
 • Siddende meditation med opmærksomhed på åndedrættet
 • Næring til selvværd og accept af andre
 • Stræk af kroppen med afspænding for øje
 • Opmærksomhed i alle sanserne, som forbinder dig med nu’et
 • Ligelighed mellem det mandlige og det kvindelige
 • Musik og fortælling

Velkommen til fire torsdage i marts. Meld gerne din ankomst i forvejen.

Svend Kjærgaard, tlf. 29 29 65 07